Bildiri: Ozan Kavramı

0
42

Şair, kusan, geveze, destan söyleyen, koşukçu… Hepsi ozan isminin sözlük anlamlarından alıntı. Bu ozanı biliyoruz. Tamam da; bizim Ozan kavramının derinliğine inelim.

“Mere delü ozan ya maksuduñ nedür?”

100 yıl önce göçmüş dedesinin mezar taşını okuyamayan kişilere de buradan selam çakmış olalım. Zira bu satır 1400 yıllık Dede Korkut’tan. İşte, tatlı bir giriş yaptık. Bu yazıyla ilk kez fikirsel sergide bulunduk.

Ozan isminin etimolojik incelemesini veya analizini yapmayacağım. Bizim ozan derken neyden bahsettiğimizi ve bu sözcüğe ne anlamlar yüklediğimizi açıklığa kavuşturacağım.

Her şeyden önce ozan estetik yargılara önem verir ve her ne kadar kültürcü olsa da dilde, arınmış bir Türkçe kullanmaktan ziyade estetik kaygısı taşıyarak hareket eder. Tamamen Türkçe konuşmaya çalışsak toplum için yarı anlaşılmaz ve okunması tinsel bir haz içermeyen içerik üretmiş olacağımızı düşünüyorum.

Hasan Ali Yücel

Daha sonraki en önemli maddemiz, ozan Türk İnkılabı’nın 21. yüzyıl Türk yazını konusunda öncüsü olma amacı güder. İnkılabı elinden geldiğince yaşatmaya çalışır. Hasan Ali Yücel, Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi döneminin büyük devrimci isimlerini örnek alır.

Bu iki maddenin çelişmesi yönünde yapılacak yorumları sezip eklemeler getirmek istiyorum. Ozan, sanatı evrensel kabul eder. Sanat herkes içindir. Bunun yanı sıra ise yaşadığı toplumun sanatı daha iyi tüketebilecek bir duruma gelmesi için çabalar. Evrensellik ilkesine aykırı bir durum sözkonusu olamaz.

Ozan hiçbir koşul gözetmeksizin eleştireldir. Sadece dışarıya karşı bir tutum olarak değil, kendisine karşı da acımasız bir şekilde eleştirel bir tutum sergilemezse ozan; olması gereken, ideal hedefine ulaşamaz.

Öykü, deneme, makale ağırlıklı yazılarla yayımımıza devam edeceğiz. İyi okumalar.