Birkaç Baraj Uğruna – Fallout New Vegas

0
50

Hoş geldiniz gezginler, ozanlar ve sığınak sakinleri!

Füzelerin yağmur gibi yağdığı Mojave Çölü’nde mi yaşıyorsunuz? Etrafınızdaki haydutların kökenlerini, hangi kabileden veya devletten geldiğini merak ediyor musunuz? Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ve Sezar’ın Lejyonu arasındaki savaş yüzünden köyünüz mü yağmalandı? O zaman tam yerine geldiniz!

Lafı fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Mojave Çölü’nde zaman oldukça değerli. Ayrıca kapımın önünde beni bekleyen iki tane Praetorian gardiyanı bulunmakta.

Öncelikle, Büyük Savaş’tan sonra Mojave Çölü’nde olan olayları bir inceleyelim.

Robert House.

Mojave Çölü, Washington D.C’ye kıyasla Büyük Savaş’tan pek hasar almadan çıktı. Çin-Amerikan Savaşı sırasında Las Vegas’a tamı tamına yetmiş yedi atomik füze atıldı. Ama şehirde ikamet eden aşırı başarılı bir iş adamı olan Robert House tarafından elli dokuz füze etkisiz hale getirildi. Dokuz tanesi, henüz gökyüzünde iken Lucky 38 Oteli’nin üstündeki savunma mekaniği sayesinde patlatıldı. Ve bir diğer dokuz tanesi şehrin dışarısında yer alan çöle isabet etti.

New Vegas.

İlerleyen yıllarda Mojave, gelişmekte olan yeni medeniyetler ve topluluklar arasında pek umursanmadı. Batısında Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ve doğusunda Sezar’ın Lejyonu olması sebebiyle yağmacılar, süper mutantlar gibi haydutların ve örgütlerin Mojave Çölü’nde dolaşma olasılığı oldukça azaldı.
Yıllarca, Vegas; Mojave’nin kalbi oldu, neredeyse iki ömür boyunca hiçbir kargaşayla karşılaşmadı. Ama YKC’nin gözcü birimleri Hoover Barajı’na vardığında ve bu toprakları Kaliforniya adına kendilerine kattıklarını duyurduklarında, savaştan önce kullanılan securitron adı verilen savaş-robotları, şehirde bulunan üç kabileyi Robert House’ın adı altında bir araya getirdi, şehri asırlar önce kurtaran adam.

Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ordusu Vegas’a vardığında şehir çoktan savaşa hazırlanmıştı. YKC ve Vegas Yöneticileri (o zamanlar kendi ismini saklayan House) arasında bir antlaşma yapıldı. Antlaşmaya göre, Hoover Barajı’nın gücünün %95’i YKC’ye verilecek ve McCaran Uluslararası Havalimanı, YKC’nin askeri üssü olarak kullanılacaktı. Karşılığında ise Vegas bağımsız olacak, barajın gücünün %5’i de kendilerinin olacaktı.

Daha sonra, tamı tamına seksen altı kabilenin, daha güçlü bir kabileyle birleşmesiyle birlikte oluşan Sezar’ın Lejyonu, doğudan gelmişti.  Sezar ve en büyük danışmanı olan Malpais Legate, kendilerine başkent diyebilecekleri bir şehir arayışındalardı. Lejyon, Baraj’a büyük bir orduyla birlikte ani bir saldırı düzenledi.

YKC kuvvetleri orada konuşlanmıştı bile. Fakat Komutan Hanlon’un emriyle geri çekilip Boulder City’e gittiler. Lejyon ise arkalarından gitmeye devam etti. Lejyon ordusu Boulder’a vardığında şehir yüzlerce patlayıcıyla birlikte havaya uçtu. Malpais ve hayatta kalan Lejyonerler, Sezar’ın yanına geri döndü. Bu muharebe, Malpais’in idamına neden oldu.

Bu öyle büyük bir savaştır ki, asırlardır tarafsız duruşunu sergileyen Vegas’ın girdiği ilk karmaşa oluyordu. Ve en büyüğü.
Bir tarafta Sezar, bir tarafta YKC ve bir tarafta Vegas.

İşte hikayemiz başlamakta. Mojave Çölü’nün kısa tarihini işledik. Şimdi bu çölden bir parça isteyenleri inceleyelim bakalım.

İlk olarak, Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti’ni detaylıca inceleyelim.

Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti 

ncr flag ile ilgili görsel sonucu

ncr reputation ile ilgili görsel sonucu

 

Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti, 15. Sığınak’tan hayatta kalanlar tarafından kuruldu. Aradesh’in ve Sığınak Üyesi’nin (ilk Fallout oyunundaki karakterimiz) yönetimi altında bu topluluk gelişti. Diğer kültürlerle yapılan ticari anlaşmalar, yeni kurulan bu cumhuriyetin çok kısa bir sürede ilişkileri geliştirmesine yol açtı. Aynı zamanda oldukça büyük bir göç dalgasına maruz kaldı. Bu, elbette, Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti için çok iyiydi.

2186 yılında, Shady Sands kasabası ismini değiştirerek Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti olduğunu ilan etti. 2189 yılında Los Angeles, Maxson, The Hub, Dayglow ve Shady Sands eyaletleri altında, eski Amerikan yönetim şeklinde ki cumhuriyet kuruldu.

FO01 NPC Aradesh B
Cumhuriyetin ilk başkanı Aradesh (2189-2196)
FO02 NPC Tandi
Tandi. YKC’nin 2241’de ki başkanı. Aradesh’in kızı.

Bu cumhuriyetin yönetim şekli oldukça ilgi çekicidir. YKC, savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kendisini modellediği demokratik bir federal başkanlık cumhuriyetidir.
Hükümet üç bölüme ayrılmıştır: yasama, yürütme ve yargı.
Yasama organı, devletlerin ve senatörlerin seçtiği temsilcilerin katıldığı, iki meclisi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından temsil edilen Kongre’dir. Kongre üyeleri çeşitli başlıklar kullanmaktadır: “Meclis Üyesi”, “Danışman”, “Konsey Üyesi”, “Temsilci” ve “Senatör”. Özellikle, Hub (kendi inatçı yolunda) temsilcilerini “Vali” olarak adlandırmayı tercih ediyor.
Yürütme kolu, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından başkanlık edilen Cumhuriyet konseyidir. Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kongre’den tavsiye alarak YKC vatandaşları tarafından seçilir.
Son olarak, yargı organı, YKC’nin Amerikan ortak hukukunun uyarlanmış versiyonuna uygun olarak karar veren mahkemeler ve hakimlerden oluşur.

Teoride bu, sağlam ve dengeli bir sistemdir, ancak pratikte, her devlet kendi bağımsızlığını ileri sürmeye ve kendi gündemini ilerletmeye çalışır. Hub ve Shady Sands eyaletleri arasında, genellikle ticaret hakları ve kervan yolları ile ilgili çok miktarda sürtüşme olmaktadır; New Reno ise çeşitli suçluları korumaktadır.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’in alması gereken rotayı belirleyen en büyük faktördür. Mesela, Tandi (on yıl boyunca Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır, Caesar’ın “demokrasiden ziyade monarşi göstergesi olan bir şey” diyerek dalga geçmesine yol açmıştır), YKC, savaş öncesi altyapının yeniden inşası ve teknolojik gelişmenin yeniden başlatılması çabalarına odaklanarak önemli ölçüde büyüdü. Fakat Aaron Kimball’ın yönetiminde tam tersine, YKC, daha çok emperyalist bir hale geldi.

Aaron Kimball

YKC’de (Çöldeki diğer toplulukların aksine) cinsiyetçilik yoktur, büyük olasılıkla toplumun 15. Sığınak’ta ki kökeni ve Tandi’nin genişletilmiş başkanlığı nedeniyle. Pek çok siyasi analistin, YKC’nin onlarla sınırlı bir temas kurmasından (YKC’nin Nekropolis ya da Üstat Ordusu ile çok az temas kurmasından) kaynaklandığını öne süren cumhuriyet de, ghouls ve mutantlara karşı çok az ayrımcılık gösterdi. Veteran Ranger’larından bazıları ghouldir ve ordularına ghoulları kabul ederler. Her halükarda, bazı politikacılar seçmenler arasındaki popülaritesini artırmak için kalıcı anti-mutant duyguları kullanırlar.

 

Batı çöl bölgelerindeki birçok insan YKC hakkında karışık duygular besliyor. Bazı insanlar, Cumhuriyet’in demokrasiyi yayma ve hukukun üstünlüğü konusundaki hedeflerini güçlü bir şekilde destekliyor ve diğerleri ise, temas ettikleri her şeyi “kontrol etme” yöntemlerine şiddetle karşı çıkıyorlar. Artık bir belediye başkanından veya şeriften daha fazlasına sahip olmayan ve şimdi aniden karmaşık bir siyasi yapının parçası olan ve vergi ödemek zorunda kalan çobanlarla, bazıları bunu bir zamanlar onları tanımlayan yaşam tarzlarının kaybı olarak görüyorlar. YKC’nin gücü ve bölgesi büyüdükçe, Cumhuriyetin çözümünü test edecek olan giderek daha güçlü düşmanlar yarattı.

 

Başkan Tandi’ye göre, YKC yavaş ama sürdürülebilir bir bölgesel genişleme yaptı ve YKC’nin ilkelerinden etkilenen kasabaların ve diğer küçük toplulukların kendi isteklerine katılmalarına izin verdi. Bir zamanlar efsanevi Viper’lar ve Çakallar gibi düşmanca akıncılardan sınırlarını korurken, YKC ordusu tarafından eski ihtişamlarının gölgeleri kırılıncaya kadar perişan olacaktı. Nihayetinde Güney Kaliforniya’yı evcilleştiren bu başarılar, Cumhurbaşkanı Tandi’ye, halkın ona hayranlık duymaya başlayacağı ve YKC’nin sınırları dışındaki aşiretlerin ona “Büyük Anne” diyeceği bir gerçekti.

YKC’nin büyümesini ve başarısını halihazırda durgunlaşan gücü ve etkisi için bir tehdit olarak gören Çelik Kardeşliği, YKC’yi pasifleştirme ve YKC’nin tam olarak anlayamadığını hissettikleri teknolojiyi geri alma hedefi ile askeri bir kampanya başlattı. YKC savaşın ilk günlerinde yenilgiye uğrayıp kaçsa da, sonra nihayetinde hüküm sürdü ve Kardeşliği geri çekilmeye ve saklanmaya zorladı. YKC henüz en güçlü rakiplerini geri itti ama bir bedeli elbette oldu. Savaşın ilk günlerinde altın rezervlerinin tahrip edilmesiyle, Cumhuriyet daha fazla gelir elde edilemediği sürece, uzun vadede Kardeşler ile yüksek maliyetli savaşlarını finanse edemedi.

Başkan Tandi’nin ölümünden sonra, halefleri yavaş yavaş YKC’nin yönünü değiştireceklerdi. Cumhuriyetin sınırlarını her yönde daha emperyalist bir biçimde hızla genişleterek, YKC’nin bazı ilkelerini ve süreçteki ahlaki yüksek zemini feda ettiler. Şimdi Başkan Aaron Kimball tarafından yönetilen YKC’nin genişlemesi, onu, etkileyici New Vegas şehri ve daha da umut verici Hoover Barajı ile karşılaşacağı Mojave Çölü’ne götürdü. Bununla birlikte, Colorado Nehri’nin karşısındaki en büyük düşmanı Sezar Lejyonu ile de karşılaşacaktı. New Vegas’ı ilhak etmek ve vergilere Cumhuriyet’e doğru akacak olan paranın umutları üzerine düşmek için ordularını doğuya gönderdi.

YKC, başlangıçta Mojave Çölü’nde, birkaç üs ve hatta New Vegas’ta bir elçilik kurdu. YKC ile Sezar Lejyonu arasındaki yeni çatışmanın ön cephesi, Colorado Nehri’ne doğru ilerledi. Lejyon, Hoover Barajı’nın Birinci Muharebesi sırasında YKC’ye tam güçle saldırdı. YKC geri çekilmeye zorlandı, ancak Lejyonu Boulder Şehrinde bir tuzağa düşürdü ve Barajı geri alabildi. Yenilgisinden sonra Lejyon, Colorado’nun batı tarafına düzenli olarak baskınlar düzenledi, hatta Cottonwood Koyu’nda daimi üsler kurdu ve YKC’den Nipton ve Nelson gibi kasabaları kovdu.

Yeni Kaliforniya hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi izninizle Sezar’ın Lejyonu’na geçmek zorundayım. Çünkü enseme dayanmış bir tüfek bulunmakta ve YKC hakkında ne kadar uzun yazarsam, çarmıha o kadar hızlı gerile-
Öhöm yani, şey… Hadi Sezar’a geçelim. A-ave Sezar!

Sezar’ın Lejyonu

caesar's legion reputation ile ilgili görsel sonucu

Sezar’ın Lejyonu, otokratik, gelenekçi ve kendinden güçsüzleri

caesar's legion flag ile ilgili görsel sonucu

köleleştiren emperyalist bir totaliter diktatörlüktür. Edward Sallow (Sezar olarak da bilinir) ve Joshua Graham tarafından 2247 yılında kurulan bu topluluk, antik Roma İmparatorluğu’ndan esinlenilmiştir. Lejyonerleri, Arizona eyaletinin eski eyaletinde, Colorado Nehri’nin ve Büyük Kanyon’un doğusunda faaliyet gösteren, iyi organize olmuş, kültürel olarak oluşturulmuş bir savaşçı güçtür. Şimdiye kadar batıya doğru ilerlemiştir, başkenti Flagstaff şehridir. Sezar’ın Lejyonu çoğunlukla yenilenmiş kabilelerden ve onların soyundan oluşur.

Sezar ve Joshua Graham

2246 yılında, Kıyametin İzleyicileri, bölgenin kabile dillerini incelemek için Arizona çölüne dokuz kişilik bir grup gönderdi. Grup, Yeni Kenanlı misyoner Joshua Graham’ın kabile lehçeleri uzmanı ile bir araya gelen İzleyici Edward Sallow’u içeriyordu. Seyahatlerine henüz yola çıkmış olan grup, Blackfoot kabilesi tarafından ele geçirildi ve fidye için tutuldu. O dönemde, kabile diğer yedi kabile ile savaştaydı ve savaşta strateji eksikliğinden acı çekiyordu. Yoldaşlarının şikayetlerine aldırmadan, Sallow, Blackfoots’a yardım etti ve arkadaşlarını ve düşmanlarını düşmanlarına karşı korumak için onlara silah bakımı, küçük birim taktikleri, patlayıcı ve askeri strateji hakkında bilgi verdi. Kabile, Sallow’u o kadar çok sevdiler ki, onu liderleri yaptılar. Bununla birlikte, Sallow, Sezar adını aldı ve kabileyi, Lejyon’a dönüştürmeye başladı.

Lejyon, bölgedeki yedi kabileyi en zayıftan en güçlüye kadar yendi ve her fraksiyonun topraklarına ve insanlarına tamamen hakim oldu. Cephelerde fethedilen insanlar askere alındı, köleleştirildi ya da öldürüldü. Sezar, kabilelerin “savaşta oynadığını” gördü ve kabileler çatışmalarını, büyük savaşlara sürüklemeyen çatışmalardan oluştuğundan Sezar’ın taktiklerini yabancı olarak gördüler. 

Sezar ve Joshua’nın (yeni ismiyle Malpais Legate) yönetimi altında Lejyon, daha fazla kabilelere karşı kampanyalar açtı ve esirleriyle fanatik sadık bir ordu kurdu. Seksen altı kabile 2271 yılında fethedildi ve Caesar toprakları Colorado Nehri’nin doğusundaki en güçlü toplumu oluşturdu. Lejyon nihayet New Vegas yakınlarındaki YKC ile bağlantı kurdu ve bölgeyi ele geçirmek için bir kampanya başlattı.

Malpais Legate’nin komutası altında Legion kuvvetleri, stratejik varlığı ve nehir geçişini ele geçirmek amacıyla Hoover Barajı’nda New California Cumhuriyeti garnizonuna karşı yürüdüler. Hoover Barajı’nın Birinci Muharebesi olarak bilinen savaşta Malpais Legate başlangıçta üst ele sahipti. Legate, YKC savunucularını geri itti ve güçlerini barajın ötesine taşıdı. Fakat daha sonra Boulder City’de tuzağa düşürüldüler. Sezar, bu başarısızlığa çok sinirlendi. Malpais’i bir örnek yaptı. Askerlerine, Malpais’i diri diri yaktırdı ve bedenini Büyük Kanyon’a fırlattı. İsminden bile bahsedilmesi yasaklandı. Sadece köleler arasında gezinen bir isim var; Yanık Adam.

Köle Kampı

Atomik patlamaların ardından insanlığın zayıflamış hali, dünyayı tek bir bayrak altında birleştirmek için bir fırsat sunuyor. Lejyon, acımasız ve militarist taktikler kullanarak bu zayıflığı sömürmeyi ve Sezar’ın altında birleşmiş bir toplumu kurmayı amaçlamaktadır. Sezar, atom bombasının sadece bu amaç için Savaş Tanrısı Mars tarafından gönderildiğini iddia ediyor.

Lejyonun nihai hedefi insanlığı birleştirmektir. Demokratik toplumları, insanlığın çoğunluğunu sürekli bir sorumsuzluk ve cehalet durumunda tutmak için zengin ve güçlü bir kullanım aracı olarak görüyorlar. İnsanları tüketimciliğe bağımlı tutarak, vatandaşlarını servetlerini etkili bir şekilde tahliye ederken etkin bir şekilde tahliye edebilirler. Bu, Legion’un alkol ve kimyasal uyarıcıların küçümsemesinin yanı sıra anlamsız lükslükleri de kısmen açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların çoğunluğunu neden “hayvanlar” olarak gördüklerini ve onlara karşı şiddete başvurmanın çok hızlı olduğunu da açıklıyor. Onlara göre “hayvanlar” sadece hayatta kalmak için yaşayan canlılardır. İnsanlık, onların gözünde, ölüm korkusunu ve hayatta kalmak için içgüdüsel güdüyü geçersiz kılma yeteneği tarafından tanımlanır. Ölümle yüz yüze gelebilenler, daha büyük bir toplumsal ve ideolojik amaç uğruna kendilerini daha kolay feda edebilirler.

Lejyon toplumu büyük ölçüde hiyerarşiktir. Onun saflarının dışında kalan herkes, ahlaksızlıktan yoksun olarak kabul edilirken, hem onun dışında hem de düşman olan (genellikle YKC ve özneleri) Profligat olarak adlandırılır (biraz daha fazla dağınık). Taze yakalanan insanlara Yakalama denir ve en alçak insan olarak kabul edilir. Tek hakları bir köle olarak test edilmektir. Gereksinimleri karşılamıyorlarsa, derhal imha edilirler.

Köleler, Yakalamaların üzerinde bir adımdır ve bir Lejyoner olarak savaş görevine uygun olmayan yakalanmış insanlardan oluşur. Bir kölenin (Honestas, Industria, Prudentia – dürüstlük, endüstri ve sağduyulu) erdemlerine uymaları ve ustalarının emirlerini soru sormadan takip etmeleri beklenir. Göğüs üzerine açık kırmızı bir X ile yeni bir isim verilir ve paçavralar giyilir. Yakalama aşamasında, köleler köle tasması takmaya zorlanıyor gibi görünüyor. Daha sonra, zihinleri “kırılmış” olduklarında ve Lejyon topraklarına daha derinden nakledildiklerinde, yakalamalar Fortification Hill’deki köleler ile görüldüğü gibi imha edilirler. Kölelerin çocukları doğumdan sonra ebeveynlerinden alınır ve onları Caesar’ın öğretisine uygun olarak yetiştiren rahibelerin bakımına yerleştirilir. Fiziksel olarak uygun erkekler Lejyonerler olarak hizmet etmek için seçilir.

Çarmıha gerilmiş YKC askeri

Lejyonerler Lejyon’un ana savaş gücüdür ve toplumunun büyük kısmını oluştururlar. Hizmete sunulan yetenekli erkeklerden oluşan Lejyonerlerin, Roma değerlerinin zirvesini göstermesi bekleniyor. Rütbede ilerleme tamamen hak temellidir – eğer bir Lejyoner kendini savaşta kanıtlarsa, terfi ettirilir. Yapmazsa, hayatından kaçmak için şanslı olacak.

Ve Lejyon da bu kadar. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi son olarak Robert House’a geçelim. Şahsen favorimdir kendisi.

Robert HouseHouse Always Wins ile ilgili görsel sonucu

25 Haziran 2020’de (261 yaşında), zengin bir Nevada’lı ailenin oğlu olarak doğmuş olan Robert Edwin House, ebeveynleri bir araba çarpması ve bir yıldırım çarpmasıyla sonuçlanan bir kazada (evet, manyakça.) öldüğünde erken yaşta yetim kalmıştır. Üvey kardeşi Anthony tarafından mirasından aldattı, yine de Commonwealth Institute of Technology’ye katıldı ve daha sonra 22 yaşındayken Las Vegas’taki RobCo Industries’e gitti. Daha sonra bu şirketin en önemli isimlerinden birisi olacaktı.

Doğası gereği sağlam bir pragmatist olan Bay House, gelecekteki olayları öngörmek için düzenli olarak küresel politik ve sosyo-ekonomik koşullara dayalı matematiksel simülasyonlar tasarlayıp çalıştırırdı. 2065’e gelindiğinde, bu projeksiyonlar onu dünyanın on beş yıl içinde nükleer bir savaşta yutulacağı şeklindeki umutsuz bir sonuca götürdü. Daha da kötüsü, ordudaki temasları ona yetmiş yedi Çinli savaş başlığının sevgili Las Vegas’a yönelik olduğunu söyledi. Bu bilgi ve projeksiyonlarıyla donanan House, şehrin bu kıyametten kurtulabilmesi ve savaştan sonra dünyayı görmeye devam edebilmesi için gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. 

Uçuş sırasında Çinli füzelerin büyük çoğunluğunu devre dışı bırakmak için uydu bağlantıları olan birden çok ana bilgisayar programladı, daha sonra programındaki herhangi bir füze ile başa çıkmak için Lucky 38’in çatısına yerleştirdiği yüksek güçlü lazer toplar dizisi tasarladı. Kendisini korumak için, aynı derecede sert adımlar attı: Beden onun engin bilgi ağına doğrudan bağlanırken, vücudu sürekli olarak fizyolojik ihtiyaçlarını gözetmek için bir “hibernasyon odası” adlı son derece sofistike bir yaşam destek cihazına bağlandı. Yani bir nevi, yapay zekaya dönüştü. 

Planının ayrılmaz bir parçası, gerçekte bir şifreli erişim kartı ve yüksek güvenlikli veri depolama aygıtı olan ve kendi Güvenlik Görevlileri ve lazer savunma ağı için büyük bir işletim sistemi güncellemesi içeren platin çipti. Çip 23 Ekim 2077 öğleden sonra teslim edilecek. Ne yazık ki, teslimattan yaklaşık 20 saat önce, Büyük Savaş başladı. Çip kayboldu ve 200 yıl sonra Sunnyvale’de House tarafından kiralanan birden fazla çöpçünün bir kısmı tarafından yeniden keşfedildi. İşletim Sisteminin daha düşük bir sürümüyle çalışmak zorunda kaldığı için, çok sayıda sistem çökmesi yaşadı ve daha önceki, kararlı bir sürümü yeniden başlatmadan önce, hatalardan biri tarafından bir komaya bile zorlandı.

House 2138’de bilincini yeniden kazanmıştır. House Lucky 38’de yaşıyor ve New Vegas’ta dolaşan mürettebatın başında. Stanttan çıktıktan sonra bir noktada, 21. Sığınak’ın liderliğini bir bahiste kazanarak, tüm yararlı teknolojilerden arındırdı ve ardından Sığınak’ı çimentoyla doldurmak suretiyle kalıcı olarak mühürlemeyi planladı. Sarah Weintraub’ın yalvarması sonucu 21. Sığınak bir otele dönüştürülmüştür.

Lejyon ve YKC çatışmaları arasında bağımsız bir Vegas kurmayı planlayan House’a yardım etmek bizim elimizde.
Amerika’yı ve insanlığı güçlü bir topluluk haline getirmek Sezar ve yine bizim elimizde.
Veya, demokratik ve barışçıl (!) yöntemlerle yeni bir medeniyet kurmak YKC ve bizim elimizde.

Bize olağanüstü seçimler sunan, roleplay elementlerinin neredeyse her yerde işlendiği Fallout New Vegas; şüphesiz ki mükemmel bir oyundur. Okuyucularımızın hepsine bu oyunu şiddetle önermekteyim. 

Ve unutmayın; House Always Wins.