İntibah İncelemesi

0
33

Hürriyet Şairi Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs’taki Magosa Kalesi’nde yazmıştır. Amacı, Osmanlıca’nın roman yazımına uygun olduğunu göstermektir. İntibah isminin anlamı “Uyanış”tır. Fakat Namık Kemal, eserine Son Pişmanlık ismini seçmişti.

Dönemde yapılan yayınları denetleyen ve inceleyen Maarif Vekâleti, Son Pişmanlık romanının başlığını, Namık Kemal’e danışmadan “İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey” (Uyanış: Ali Bey’in Macerası) olarak değiştirmiş ve bazı kısımları sansürlemiştir. Maalesef romanın özgün metni günümüze ulaşamamıştır.

İntibah, Türk Edebiyatı tarihinde ilk edebi roman olarak değerlendirilir. Romanda romantizm akımının etkisi görülmektedir ve ilk başlarda yer alan Çamlıca mekanının tasviri bu akımın etkisine bir örnektir.

Ayriyeten, roman boyunca Osmanlı kültürüne de sıkça atıf yapılır. Her bölümün başında divan edebiyatı şairlerinden bir beyit yer almaktadır.

Romanın ilk baskısı 1876’da yapılmıştır ve o vakitte Namık Kemal sürgünde olduğundan ötürü yazarın ismi, eserinde geçmemiştir. Cumhuriyetin ilânından sonra 1944 yılında ilk kez Latin harfleri ile baskısı yapılmıştır.

Romanın vermek istediği bir çok mesaj vardır. Namık Kemal’in kullandığı dil veya içimize dokunan karakterler sayesinde, okuyucuların çoğu bu kitapta verilmek istenen mesajları iyi anlar bana göre.
Verilmek istenen mesajlardan en önemlisi; karşılaştıkları olaylar hakkında derince ve detaylıca değerlendirme yapmadan karar verenlerin er yada geç yanlış bir karara vardıkları ve bu kararın oldukça can yakıcı olduğudur. Ve ne yazık ki bu karardan dönmek oldukça zordur, son pişmanlık bir fayda etmez.

Normalde bu romanı sizlere baştan sona kadar anlatmak isterdim. Fakat sizi, bu olağanüstü romanı okumaktan alıkoymak istemiyorum. Er yada geç her Türk gencinin okuması gereken bir romandır.