Beşinci Roma İmparatoru olan Neron’un asıl adı Lucius Domitus Ahenobarbustur. Kendisi gaddarlığı ve zulmüyle tanınmış, genellikle Narsist bir sapık olarak anılmıştır. Babası ve annesi ilk Roma İmparatoru Augustus’un soyundandır. Roma imparatorluğuna Neron’un geçmesi Agrippinna sayesinde olmuştur. Annesi, Claudius isimli Roma imparatoru ile evlenince Neron’u evlatlık aldı. Ancak Claudius oğlu Britannic’i tahta geçirmek istiyordu. Aggrippina bir süre sonra kocasını ikna etti ve oğlu Neron’u meşru varis yaptırdı ve Britannic’i destekleyenleri görevlerinden uzaklaştırdı, 54 yılında Agrippina kocasını öldürttükten sonra senato üyelerini kandırdı ve oğlu Neron’u imparator ilan ettirdi.

İmparatorluk Dönemi

Neron, Roma tarihinin en genç imparatoru olarak tarihe geçti. Tahta çıktığında tam 16 yaşındaydı. Kendisi Agrippina’nın ve hocası Lucius Annaeus Seneca’nın etkisindeydi, bu yüzden de gücü tam elinde tutamıyordu ama Roma senatosu ve halkı güzel bir dönem yaşıyordu. Annesi ve akıl hocasının nüfuz mücadelesi kendisini arada bıraktırmış ama sonucunda annesinden uzaklaştı ve akıl hocasından taraf oldu. Annesi bu olaylar doğrultusunda Britannicus’u taht için desteklemeye başladı, Neron bunu öğrenince Britannicus’u zehirletti ve annesini bir sebeple saraydan yollattı.

Neron zamanla gücünü sağlamlaştırdı. Nero arkadaşı ve aynı zamanda geleceğin imparatorlarından Otho’nun karısı Poppea Sabina ile romantik bir ilişkiye girdi. Rivayetlere göre Octavia’dan boşanarak Poppaea ile evlenmesi Agrippina hayatta olduğu sürece siyasi açıdan mümkün olmadığından 59 yılında Nero annesinin öldürülmesini emretti. Bazı modern tarihçilere göre ise Nero’yu annesini öldürmeye iten sebep Agrippina’nın tahta Rubellius Plautus’u geçirmeyi planlamasıydı.

Suetonius’a göre,

Nero annesini önceden planlanmış bir deniz kazasında öldürtmeyi planlamıştı ancak Agrippina kurtulunca, idam ettirdi ve intihar süsü verdi.

 

Neron dönemi yaşanan belli olaylar vardı bunlar şunlardır ;

  • Britanya Ayaklanması (Boudica’nın yükselişi)

  • Pisonia Komplosu

  • Yahudi İsyanı (Birinci Yahudi-Roma Savaşı)

  • Vindex’in İsyanı

  • Galba’nın yükselişi

  • Büyük Roma Yangını

  • Büyük Part Savaşı ve Muhteşem Barış

Saltanatı boyunca, Neron sık sık toplumun alt sınıflarını koruyan ve memnun eden politikalar yürüttü. Bu sebeple Neron popülerlik takıntısı olmakla eleştirilmiştir. Kendisi aslında bazı dönemlerde halkı memnun eden politikalar yaptıysa da art arta gelen idamlar ve olaylar Neron’un halk ve senato tarafından vatan haini ilan edilmesine sebebiyet vermiştir bu olaylar doğrultusunda Neron Roma’dan kaçmış ve bir mağarada boğazını kesmek usulüyle intihar etmiştir. Part savaşında ki efsane barışı yüzünden İran’ın içine kadar namı yayılmıştır. Neron kişilik olarak sapık bir narsistti ama yönetim ve savaş konusunda yetenikli bir insandı. Semavi dinlere karşı uzak durmuş ve Hristiyan tarihçiler tarafından ilk zalim olarak adlandırılmıştır.

Kaynakça

Eutropius – Kısa Roma Tarihi
Sutenious
Wikipedia